Noreco kjøper seg inn i letebrønn på Haltenbanken

Stavanger, 1. september 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) har inngått avtale med E.ON Ruhrgas Norge AS om å overta en 20% eierandel i lisensen PL434 i Norskehavet gjennom en bæreavtale for borekostnader. E.ON Ruhrgas Norge AS vil beholde en 10 prosent eierandel i PL434. Lisensen inneholder prospektet Ronaldo med planlagt borestart i januar 2011.

- Vi er fornøyde med å kunne legge enda en nært forestående letebrønn til vårt leteprogram. Med denne transaksjonen utvides vårt nærvær på Haltenbanken, hvor vi nylig deltok i funnet Zidane-1, og hvor vi ser potensiale for flere kommersielle funn, kommenterer Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco.

PL434 er lokalisert i Norskehavet, nordøst for Heidrun-feltet. Hovedmålet i Ronaldo-brønnen er reservoarbergarter av jura alder. Wintershall er operatør og brønnen vil bli boret med den halvt nedsenkbare riggen Songa Delta.


Avtalen forutsetter godkjennelse fra norske myndigheter og partnerne i lisensen.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør, +47 992 83 890
Kjetil Bakken, investor relations manager, +47 918 89 889


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner