Noreco kjøper Talisman Oil Denmark Limited

Stavanger, 25. april 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Noreco har inngått en avtale med Paladin Resources Limited (en del av Talisman Energy Inc) om å kjøpe alle aksjene i Talisman Oil Denmark Limited for 83 mill US$. Transaksjonen inkluderer det produserende Siri-feltet i den danske delen av Nordsjøen, og vil øke Norecos daglige produksjon med mer enn 20% og øke selskapets påviste og sannsynlige (2P) reserver med 4.35 millioner fat olje.
  • Denne transaksjonen er enda en demonstrasjon av vår sterke vilje om å bygge et uavhengig olje- og gasselskap i Nordsjøen. Vi ser betydelig oppside i Siri-feltet, og har planer for ytterligere konsolidering i Nordsjøen. Oppkjøpet vil også styrke vår kontantstrøm, resultat og balanse, sier administrerende direktør Scott Kerr i Noreco.
Talisman Oil Denmark Limited sine interesser I den danske delen av Nordsjøen inkluderer en 30% ikke-operert andel i lisens 6/95, som inneholder det produserende Siri-feltet. Noreco eier fra før 20% av Siri, og vil etter transaksjonen ha en 50% eierandel. Siri-plattformen er et viktig knytepunkt for andre felt og funn i området. Noreco har betydelige interesser i området, inkludert feltene Cecilie, Nini, Nini East og Rau, og denne transaksjonen vil skape synergier for Noreco i området.
 
Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2008, og gjennomføringen av oppkjøpet er forventet å skje innen juni 2008 og er avhengig av vanlige myndighetsgodkjennelser.
 
 
Selskapspresentasjon
En oppdatert selskapspresentasjon hvor oppkjøpet av Talisman Oil Denmark Limited er inkludert er vedlagt.
 
 
Informasjon om Siri-feltet
Noreco kjøpte en 20% andel i Siri-feltet gjennom oppkjøpet av Altinex ASA i fjor. Siri-feltet ligger i dansk sektor av Nordsjøen og startet produksjon i 1999. Dong er operatør, og har en 50% andel i feltet. Siri-plattformen er en integrert produsksjons- og boligplattform plassert på toppen av en oljelagrings-tank, som ligger på havbunnen på ca 65 meters havdyp. Oljeproduksjonen sendes til lagertanken på havbunnen og transporteres, via en flytende lastebøye, med skytteltankskip til raffinerier i Nordvest-Europa. For å øke oljeutvinningen injiseres vann og et begrenset volum gass i reservoaret. Siri-plattformen transporterer produksjonen fra feltene Nini og Cecilie. I 2007 var gjennomsnittlig bruttoproduksjon 8 600 fat olje per dag. Boring av flere brønner på feltet pågår for å optimalisere produksjonen. I feltområdet er oljefunnet Sofie påvist i tillegg til letepotensiale. Prospektet Siri Vest, som ligger i paleocen-bergarter, er rett vest for Siri-feltet og man planlegger boring her i 2008.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, Administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)