Noreco klar for å bore på Tasta

Stavanger, 14 July 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Oljedirektoratet har gitt Noreco boretillatelse for brønnbane letebrønnen Tasta i Norge. Boring vil starte I 3. kvartal 2009. Ressursestimatet for letebrønnen er 34-77 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter. Tasta er Norecos første opererte brønn i Norge, og Noreco har en 40% eierandel.

Tasta brønnen (25/9-3) skal bores fra boreinnretningen West Alpha i posisjon 59° 26' 05.03"  Nord og 02° 40' 42.88" Øst.

Boreprogrammet for brønnbane 25/9-3 gjelder boring av undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 412. Noreco er operatør med 40 prosent andel, mens øvrige rettighetshavere er Lundin og VNG, begge med 30 prosent hver. Arealet i denne tillatelsen består av deler av blokk 25/5, 25/6, 25/8 og 25/9. Brønn 25/9-3 blir boret om lag 15km øst for Jotunfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Utvinningstillatelse 412 ble tildelt 16.2.2007 (TFO2006). Dette er den første brønnen som bores i utvinningstillatelsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker