Noreco med reserveøkning

 
 
Stavanger, 9. mars 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Utbyggingsplanen for Oselvar-feltet på norsk sokkel har blitt sendt til norske myndigheter. Noreco eier 15 prosent av feltet, og øker med dette sine reserver med 7,8 millioner fat, noe som er en 24 prosents økning i selskapets 2P reserver.
 
 
-Oselvar er et av flere funn i vår portefølje som blir bragt fremover mot produksjon, noe som vil øke reservene og skape betydelig merverdi for Noreco, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
Produksjon på feltet er ventet å starte i fjerde kvartal 2011, og dette vil bidra til en økning i Norecos produksjon på 2700 fat oljeekvivalenter per dag. Reservene på Oselvar feltet er 52 millioner fat oljeekvivalenter. Norecos andel av feltets reserver er 7.8 millioner fat (3,7 millioner fat olje og 4,1 millioner fat oljeekvivalenter gass), og disse vil inkluderes i selskapets påviste og sannsynlige reserver (2P) ved utgangen av første kvartal 2009. Dette inkluderer ikke Ipswich funnet I samme lisens, som kan øke reservene ytterligere. Det er også ytterligere letepotensiale i identifiserte prospekter i lisensen.
 
Totalkostnaden forbundet med utbyggingen av Oselvar feltet er beregnet til 4.7 milliarder kroner, hvor Norecos andel beløper seg til 700 millioner kroner. Hoveddelen av disse investeringene vil komme sent i 2010 og i 2011. Investeringene i 2009 vil være begrenset, og disse er inkludert i Norecos investeringsestimater som ble lagt frem den 19. februar 2009.
 
 
Fakta om Oselvar utviklingen:
 
Oselvar feltet er lokalisert på den Norske kontinentalsokkel, 23 kilometer fra Ula feltet og nærme den engelske grensen. I overensstemmelse med utviklingsplanen, vil tre horisontale undervannsbrønner bli boret og koplet til Ula feltet gjennom en flerfase rørledning for videre prosessering. Fra Ula feltet vil oljen bli fraktet via Ekofisk/Norpipe systemet til Teeside, England. Andre partnere i lisens PL274 er Dong E&P Norge AS (operatør, 40 prosent), Bayerngas Produksjon Norge (30 prosent), og Wintershall Norge ASA (15 prosent)
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker