Noreco og North Energy avtaler overføring av andel i PL484

Stavanger, 19. januar 2015: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har avtalt å overføre sin eierandel på 30 prosent i PL484 i Norskehavet til North Energy ASA (North). Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelse.

Partene er videre enige om at Noreco, under gitte forutsetninger, har anledning til å tre inn i lisensen igjen med en redusert eierandel i fremtiden.

Overføringen av eierandelen i PL484 var opprinnelig en del av en avtale som ble offentliggjort sommeren 2014, og som også inkluderte PL616 i Nordsjøen. Denne delen av avtalen er kansellert, og Noreco vil dermed fortsatt eie 20 prosent i denne lisensen, hvor det er planlagt å bore en letebrønn i Haribo-prospektet senere i år.

Kontakt:

investorrelations@noreco.com

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 49 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner