Noreco overtar 50% av PL396 i Barentshavet

Stavanger, 16. mars 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) har overtatt en eierandel på 50% og blitt operatør for lisensen PL396 i Nordkapp-bassenget i Barentshavet. Transaksjonen skjer uten vederlag etter avtale med Discover Petroleum, som etter dette eier 30% av lisensen, mens Petoro har de resterende 20%.


 

"Dette er et ledd i Noreco's kontinuerlige arbeid med å skaffe tilgang til nytt leteareal i attraktive områder. Samtidig er vi tilfreds med å kunne styrke vår posisjon som operatør," sier Noreco's administrerende direktør Scott Kerr.

Selskapet ser et stort ressurspotensiale i PL396, og vil i samarbeid med partnerne fortsette de tekniske studier for å avklare om det skal bores en brønn i lisensen. I henhold til lisensvilkårene må denne avklaringen skje i løpet av august i år. En eventuell boring vil kunne finne sted i 2011.

Effektiv dato for transaksjonen er 1. februar 2010. Avtalen forutsetter godkjennelse av norske myndigheter.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 856)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner