Noreco presenterer planene for 2008

Stavanger, 14 februar 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Oljeselskapet Noreco presenterer sine planer for 2008 I dag. Inntektene fra oljeproduksjonen frem til april 2009 har blitt sikret til 75 dollar pr fat gjennom salgsopsjoner. Finansiering av all aktivitet i 2008 er på plass.

- Vi er meget fornøyde med vårt aktivitetsprogram for 2008. I 2007 etablerte vi en omfattende og balansert portefølje i Nordsjøen gjennom aggressiv ikke-organisk vekst. I 2008 vil vi fortsette å vokse gjennom modning og styring av vår portefølje, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
De planlagte aktivitetene i 2008 vil bli finansiert med eksisterende kontantbeholdning, eksisterende lånefasiliteter og kontantstrøm fra løpende drift. Oljeprisen er sikret gjennom salgsopsjoner på 75 $/fat for mesteparten av de forventede produksjonsvolumene frem til april 2009.
 
Norecos planer for 2008 er som følger:
 
Optimalisere produksjonen
Produksjonen i 2008 ventes å være i området 9000 - 9500 fat oljeekvivalenter pr dag. Investeringer i de produserende feltene, inkludert 6 brønner, er ventet å bli på rundt 350 millioner kroner for året som helhet.

Modning av ressurser fra prospekter til produksjon
Noreco planlegger å bore 12 lete- og avgrensningsbrønner. Flertallet av disse er på norsk sektor.
To planer for utvikling vil bli sendt, og utvikling av Nini Øst er planlagt å starte. Budsjettet for dette arbeidet er i størrelsesorden 750 millioner kroner.

Vekst gjennom lisensrunder og oppkjøp
Noreco vil delta i 3 lisensrunder i år: Den 20. runden og APA2008 i Norge og den 25. runden i Storbritannia. Vi kommer til å modne de 9 lisensene som selskapet nylig ble tildelt i APA2007. I tillegg vil selskapet aktivt forvalte porteføljen. Kostnadene er budsjettert til 100 millioner kroner, hovedsaklig knyttet til letekostnader i Norge.
 
Borerigger har blitt sikret for alle planlagte boreaktiviteter i 2008.

Ytterligere detaljer er tilgjengelig i den vedlagte presentasjonen av resultatet for 4kv 2007.
 
Noreco vil holde en presentasjon Noreco torsdag 14. februar klokken 9 norsk tid på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen vises også som video webcast. Web cast-sendingen vil være tilgjengelig på
http://www.cik.no/noreco/080214/080214_noreco.php  og på www.oslobors.no/webcast, både som direktesending og senere i arkivert versjon.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, Administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Direktør for Investor Relations (+47 992 83 856)
 

Abonner