Noreco publiserer årsrapport for 2007

Stavanger, 11. april 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Norecos årsrapport for 2007 publiseres i dag.
 
- 2007 var et viktig år for Noreco med raskt vekst, nye lisenser, oppkjøpet av Altinex og notering på Oslo Børs, sier CEO Scott Kerr i et intervju i årsrapporten.
 
I sin årsberetning, beskriver Norecos styre høydepunktene I 2007 og utsiktene for selskapet.
 
Høydepunkter
Noreco oppnådde gode resultater i 2007 både økonomisk og driftmessig og gjorde betydelige fremskritt mot å nå selskapets visjon for 2007. Et avgjørende skritt i utviklingen av selskapet var overtakelsen av det børsnoterte selskapet Altinex ASA. Gjennom finansieringen av denne transaksjonen gjennomgikk selskapet en grunnleggende endring fra et privat selskap til et allmennaksjeselskap. I november 2007 ble selskapets aksjer og obligasjoner notert på Oslo Børs. Selskapets videre vekst i 2007 ble sikret gjennom overtakelsen av seks lisenser og 18 tildelte lisenser i de norske TFO-rundene i 2006 og 2007. En annen milepæl for selskapet var oppstarten av selskapets omfattende boreprogram med boringen av de første brønnene i Norecos historie. Styret er glad for å kunne melde at til dags dato er de første fem brønnene i boreprogrammet fullført på en vellykket måte, og i tråd med planlagte mål.
 
Utsiktene
Styret er av den oppfatning at markedets grunnleggende forutsetninger for olje- og gassindustrien til havs vil fortsatt være sterk med vedvarende høye oljepriser.
Som følge av de vellykkede prestasjonene i 2007 har selskapet etablert et solid grunnlag for videre vekst.
Styret mener av reinvestering av kontantstrømmen fra de produserende feltene inn i selskapets organiske vekst gjennom et omfattende lete- og boreprogram vil levere veldig god avkastning til aksjonærene over tid. Et omfattende arbeids­program i 2008, med deltakelse i totalt 18 brønner som det sentrale element, setter selskapet i en svært god posisjon for å vokse gjennom egen innsats i 2008 og fremover. Produk­sjonen i 2008 er forventet å være i størrelsesorden 9 000 -
9 500 fat oljeekvivalenter per dag. I 2008 vil det bli arbeidet med fire av selskapets 14 funn med tanke på utbygging, som vil resultere i et økt reservegrunnlag for selskapet. Oppkjøp og fusjoner vil vurderes dersom disse vil fremme denne strate­giske retningen og skape langsiktig verdi for aksjonærene. Noreco er fast bestemt på fortsatt å jobbe frem mot visjonen om å skape et ledende uavhengig olje- og gasselskap i Nordsjøen.
 
 
Rapporten vil bli publisert på Noreco's hjemmeside www.noreco.com, og vil samtidlig bli sendt med epost til aksjonærer og andre som har registrert sin epost-adresse på www.noreco.com. Papirversjonen av rapporten vil bli sendt til alle aksjonærer registrert i VPS om kort tid. Andre interessenter kan sende bestilling av årsrapporten til tks@noreco.com.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker