Noreco publiserer årsrapport for 2013

Stavanger, 11. april 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) offentliggjør i dag sin årsrapport for 2013.

Årsrapporten kan lastes ned fra selskapets hjemmeside www.noreco.com eller www.newsweb.no.

Øvrige vedlegg til ordinær generalforsamling 2014 er også gjort tilgjengelige på www.noreco.com.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker