Noreco rapporterer resultat for andre kvartal 2011

Stavanger, 11. august 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) legger i dag fram resultatet for andre kvartal 2011, med EBITDA på 149 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 9 millioner kroner fra videreført virksomhet.

 

Noreco hadde driftsinntekter på 396 millioner kroner fra videreført virksomhet i andre kvartal, en økning på 10 prosent sammenlignet med andre kvartal 2010, som følge av en høyere oljepris som mer enn kompenserte for lavere produksjon. Produksjonen for kvartalet ble 7.164 fat oljeekvivalenter (foe) per dag, ned fra 8.430 foe per dag (ekskludert Brage som nå er solgt) for tilsvarende periode foregående år. Nedgangen skyldes hovedsakelig en 12 dagers vedlikeholdsstans på Siri og satellittfeltene Nini Øst, Nini og Cecilie i juni 2011.

 

Gjennomsnittlig oppnådd oljepris justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser ble 111,70 dollar per foe, sammenlignet med 75,60 dollar i andre kvartal 2010.

 

EBITDA i første kvartal ble 149 millioner kroner, sammenlignet med 103 millioner kroner i andre kvartal 2010. Skatt for kvartalet utgjorde en inntekt på 64 millioner kroner. Noreco fikk et netto tap på 9 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med et netto tap på 40 millioner kroner i andre kvartal 2010.

 

Rapport og presentasjon for andre kvartal 2011 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

 

Noreco presenterer resultatene for andre kvartal 2011 i dag klokken 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Einar Gjelsvik og vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

 

Kontakter:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør, +47 992 83 856
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt, +47 91 889 889


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12