Noreco rapporterer resultat for fjerde kvartal 2010

Stavanger, 17. februar 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) legger i dag fram resultatet for fjerde kvartal 2010, med EBITDA på -66 millioner kroner og resultat etter skatt på -135 millioner kroner. For året 2010 kom EBITDA på 699 millioner kroner og resultatet etter skatt ble fem millioner kroner.

 

Fjerde kvartals resultat

Noreco hadde driftsinntekter på 474 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning på 47 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2009 som følge av høyere produksjon og styrket oljepris. Produksjonen for kvartalet ble 10.365 fat oljeekvivalenter (foe) per dag, opp fra 5.775 foe per dag for tilsvarende periode foregående år. Gjennomsnittlig oppnådd oljepris  justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser ble 83,9 dollar per foe, sammenlignet med 68,5 dollar i fjerde kvartal 2009.

 

Produksjonskostnader ble 143 millioner kroner, mens utforskingskostnader kom på 303 millioner kroner som følge av at to tørre brønner, Dalsnuten og Barchan, ble fullført i løpet av fjerde kvartal.

 

EBITDA i fjerde kvartal ble -66 millioner kroner, sammenlignet med 134 millioner kroner i fjerde kvartal 2009. Resultat etter skatt for kvartalet ble -135 millioner kroner, mot -87 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

 

Utsikter framover

Noreco legger i dag fram sine anslag for produksjon og investeringer i 2011. Selskapet planlegger å delta i 10 utforskingsbrønner, med et tilhørende utforskingsbudsjett på 1,0-1,1 milliarder kroner. Årets investeringer i feltutbyggingene Huntington Forties og Syd Arne fase III er anslått til en halv milliard kroner, mens planlagte investeringer i eksisterende felt er på omlag 300 millioner kroner.

 

Selskapets nåværende produksjonsanslag for 2011 er basert på en sannsynlighetsveiet metode som tar hensyn til risikoen for ulike utfall, og som viser et utfallsrom fra 8.500 foe per dag (P90) til 10.700 foe per dag (P10) med et midtpunkt (P50) på 9.550 foe per dag.

 

Fjerde kvartal rapport og presentasjon

Rapport og presentasjon for fjerde kvartal 2010 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

 

Noreco presenterer resultatene for fjerde kvartal 2010 i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Scott Kerr og vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

 

Kontakter

Scott Kerr, administrerende direktør, +47 992 83 890
Kjetil Bakken, investor relations manager, +47 91 889 889

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12