Noreco rapporterer resultat for fjerde kvartal 2011

Stavanger, 29. februar 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) legger i dag fram resultatet for fjerde kvartal 2011, med en EBITDA på 12 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 40 millioner kroner fra videreført virksomhet.

"Noreco ferdigstilte i fjerde kvartal en snuoperasjon som gjør selskapet godt rustet for å skape nye verdier. I 2012 er planen å tredoble produksjonen gjennom oppstart av nye felt i tillegg til at vi skal gjennomføre det mest omfattende leteprogrammet i selskapet historie," sier Einar Gjelsvik, administrerende direktør i Noreco.

Noreco hadde driftsinntekter på 193 millioner kroner fra videreført virksomhet i fjerde kvartal, en økning på 13 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2010, som følge av en høyere oljepris som mer enn kompenserte for noe lavere produksjon.

Produksjonen for kvartalet ble 3.524 fat oljeekvivalenter (foe) per dag, ned fra 3.624 foe per dag for tilsvarende periode foregående år (ekskludert felt som nå er solgt). Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere regularitet i produksjonen i kvartalet.

Gjennomsnittlig oppnådd oljepris for kvartalet, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser ble 107 dollar per foe, sammenlignet med 84 dollar i fjerde kvartal 2010.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer) i fjerde kvartal ble 12 millioner kroner, sammenlignet med en negativ EBITDA på 270 millioner kroner i fjerde kvartal 2010. Noreco fikk et netto tap på 40 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med et netto tap på 182 millioner kroner i fjerde kvartal 2010.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Noreco en kontantbeholdning på 689 millioner kroner. I tillegg hadde selskapet tilgjengelig, ubenyttet kreditt gjennom sin reservebaserte lånefasilitet på 737 millioner kroner.

Noreco overholdt alle krav til nøkkeltall under sine låneavtaler i kvartalet.

Rapport og presentasjon for fjerde kvartal 2011 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco presenterer resultatene for fjerde kvartal 2011 i dag klokken 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Einar Gjelsvik og vil finne sted i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

Kontakter:Einar Gjelsvik, Administrerende direktør, +47 992 83 856
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, +47 91 889 889

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12