Noreco rapporterer resultat for fjerde kvartal 2013

Stavanger, 20. februar 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) legger i dag fram resultatet for fjerde kvartal 2013. EBITDA var positivt med 56 millioner kroner og nettoresultatet var positivt med 339 millioner kroner. 

Det positive driftsresultatet skyldes blant annet lave letekostnader i fjerde kvartal 2013. En engangseffekt i form av netto gevinst på 523 millioner kroner som relaterer seg til restrukturering av selskapets obligasjonsgjeld er en vesentlig årsak til det positive nettoresultatet i kvartalet.

- Ny egenkapital og restrukturering av all gjeld har gitt selskapet et vesentlig bedre finansielt fundament for videre verdiskaping, sier Svein Arild Killingland, adm. direktør i Noreco, som nå kan konsentrere seg om kjernevirksomheten i et letedrevet olje- og gasselskap.

- Vi kan notere oss økende produksjon. Enkelte dager i februar har vår andel vært godt over 10 000 fat oljeekvivalenter per dag, men vi opplever fortsatt perioder med driftsutfordringer. Mer stabil produksjon og forutsigbar kontantstrøm er en nøkkel til videre suksess, sier Killingland.

Noreco planlegger nå boring av to brønner. Den egenopererte Verdande-brønnen forventes påbegynt i første kvartal. Avgrensningsbrønnen på det Lundin-opererte og lovende Gohta-funnet er planlagt påbegynt i andre kvartal.

I fjerde kvartal 2013 mottok Noreco som kjent krav fra partnerne i de danske feltene Nini og Cecilie om å stille full garanti fra og med 1. januar 2014 for framtidige fjerningskostnader. Noreco har i februar 2014 fremforhandlet avtale som innebærer at tilfredsstillende garanti vil bli stilt ved innbetaling av DKK 445 millioner på en sperret konto. Beløpet er noe lavere enn tidligere estimert. Det overskytende vil i henhold til låneavtalene bli tilbudt som nedbetaling av obligasjonsgjeld.

For ytterligere informasjon og detaljer om Norecos kvartalsregnskap, vennligst se vedlagte rapport for fjerde kvartal 2013. Rapport og presentasjonsmateriell er også tilgjengelig på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco presenterer resultater for fjerde kvartal 2013 i dag klokken 08.30. Presentasjonen vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges på webcast på Norecos hjemmeside www.noreco.com.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com