Noreco rapporterer resultat for tredje kvartal 2011

Stavanger, 27. oktober 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) legger i dag fram resultatet for tredje kvartal 2011, med en negativ EBITDA på 45 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 393 millioner kroner fra videreført virksomhet.

Noreco kan i dag også melde at salget av eierandelen i Syd Arne-feltet nå er sluttført gjennom at selskapet i går mottok betaling på totalt 1,1 milliarder kroner. Transaksjonen er regnskapsført i tredje kvartal som del av avviklet virksomhet.

Noreco hadde driftsinntekter på 194 millioner kroner fra videreført virksomhet i tredje kvartal, en økning på 10 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2010, som følge av en høyere oljepris som mer enn kompenserte for lavere produksjon.

Produksjonen for kvartalet ble 3.428 fat oljeekvivalenter (foe) per dag, ned fra 4.101 foe per dag for tilsvarende periode foregående år (ekskludert felt som nå er solgt). Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere regularitet i produksjonen i kvartalet.

Gjennomsnittlig oppnådd oljepris justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser ble 110 dollar per foe, sammenlignet med 75 dollar i tredje kvartal 2010.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer) i tredje kvartal ble negativ med 45 millioner kroner, sammenlignet med en negativ EBITDA på 30 millioner kroner i tredje kvartal 2010. Skatt for kvartalet utgjorde en inntekt på 46 millioner kroner. Noreco fikk et netto tap på 393 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med et netto tap på 60 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Noreco rapporterte en egenkapitalandel på 24,6 prosent ved kvartalets slutt, som er under grensen på 25 prosent som er definert som en av lånebetingelsene i selskapets obligasjonslån. Denne grensen må imidlertid brytes to kvartaler på rad før det kan anses som et avtalebrudd. Selskapet forventer at egenkapitalandelen vil havne over 25 prosent i fjerde kvartal som følge av gjennomføringen av inngåtte salgsavtaler. Dette vil også styrke selskapets likviditet, og utstyre selskapet med den nødvendige finansielle fleksibilitet til å vurdere videre reduksjon av gjeld i fremtiden.

Det nye styret i Noreco er tilfreds med det arbeid som er gjort i kvartalet i den hensikt å forbedre selskapets finansielle stilling og strømlinjeforme og effektivisere organisasjon og operasjon. Dette arbeidet vil fortsette fram mot oppstart av ny produksjon neste år. Det er styrets oppfatning at selskapet nå er godt rustet til å ta fatt på verdiskapende arbeid framover gjennom fokus på drift, god prosjektgjennomføring og gjennomføring av selskapets interessante leteprogram.

Rapport og presentasjon for tredje kvartal 2011 er vedlagt. Disse er også
tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco presenterer resultatene for tredje kvartal 2011 i dag klokken 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Einar Gjelsvik og vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.
Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

Kontakter:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør, +47 992 83 856
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt, +47 91 889 889

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12