Noreco rapporterer resultat for tredje kvartal 2012

Stavanger, 22. november 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) legger i dag fram resultatet for tredje kvartal 2012, med en negativ EBITDA på 32 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 243 millioner kroner.

Noreco-konsernet hadde driftsinntekter på 240 millioner kroner i tredje kvartal 2012, en økning på 23 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2011 for videreført virksomhet.

Produksjonen i tredje kvartal var 4.384 fat oe per dag, opp fra 3.428 fat oe per dag for tilsvarende periode året før (ekskl. solgte felt). Gjennomsnittlig realisert pris i kvartalet for olje, gass og NGL, justert for resultateffekten av salgsopsjoner som utløp i kvartalet, ble 102 dollar per fat oe, mot 110 dollar per fat oe for tredje kvartal 2011.

Produksjonskostnader i tredje kvartal ble 63 millioner kroner, sammenlignet med 57 millioner kroner for samme kvartal i fjor for videreført virksomhet. Lete- og vurderingskostnader utgjorde 162 millioner kroner, hvorav 88 millioner er relatert til Albert-brønnen, som ble ferdigstilt før rapporteringsdagen. Lønns- og sosiale kostnader ble 22 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 51 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Dette skyldes færre ansatte, samt en reversering av avsetninger fra tidligere perioder. Andre driftskostnader beløp seg til 24 millioner kroner i tredje kvartal 2012, noe som utgjør en kostnadsreduksjon på omlag 20 prosent i forhold til tredje kvartal i fjor.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivinger) i tredje kvartal 2012 ble negativt med 32 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 45 millioner kroner i tredje kvartal 2011 for videreført virksomhet.

Nedskrivninger beløp seg til 323 millioner kroner før skatt for tredje kvartal 2012. Nedskrivingene knytter seg til de produserende feltene Oselvar og Enoch, samt verdiforringet goodwill allokert til selskapets virksomhet i Norge. Netto resultateffekt av nedskrivningene blir betydelig avdempet som følge av tilhørende endringer i utsatt skatt på 181 millioner kroner. Netto negativ resultateffekt av nedskrivingene er dermed 54 millioner kroner.

Resultat for tredje kvartal ble et tap på 243 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 393 millioner kroner for tredje kvartal i 2011 for videreført virksomhet.

Rapport og presentasjon for tredje kvartal 2012 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco presenterer resultatene for tredje kvartal 2012 i dag klokken 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Einar Gjelsvik og vil finne sted i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com