Noreco rapporterer resultater fra fjerde kvartal 2009

Stavanger 18. februar 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco OSE:NOR) presenterer i dag resultatene fra fjerde kvartal 2009 med driftsinntekter på 322 millioner og et resultat før skatt på -87 millioner.

 

Produksjonen av olje og gass var 5 775 fat oljeekvivalenter (fat oe) per dag ned fra 9 725 fat oe per dag i forrige kvartal grunnet nedstengninen av Siri, Nini og Cecilie-feltene. Realisert oljepris var 68,5 dollar per fat oe. Driftsinntektene for kvartalet var 322 millioner kroner, inkludert 115 millioner kroner i forventet forsikringsdekning, sammenlinet med totale driftsinntekter på 355 millioner kroner i tredje kvartal.

 

EBITA var 134 millioner kroner, en markant økning fra -51 millioner kroner i tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av betydelig lavere leteaktivitet i fjerde kvartal.

 

EBIT var 63 millioner kroner i fjerde kvartal, hvilket gir en vesentlig oppgang fra -171 millioner kroner i tredje kvartal.

 

Netto finansposter beløper seg til -211 millioner kroner. Dette inkluderer kostnader på 105 millioner kroner relatert til refinansiering av obligasjonslån gjennomført i kvartalet.

 

Skattekostnaden for fjerde kvartal var NOK -61 millioner. Beløpet inkluderer en inntektsføring på NOK 75 millioner fra balanseføring av skatteverdien av et fremførbart underskudd i et datterselskap. Den lave effektive skattesatsen i kvartalet reflekterer den  lave leteaktiviteten og høye finansielle kostnader.  Resultat etter skatt for Q4 NOK -87 millioner.

 

I løpet av kvartalet hentet Noreco 1 216 millioner kroner i ny kapital gjennom en aksjeemisjon og utstedte to nye obligasjonslån på totalt 2 milliarder kroner. Selskapet løste også inn de to foregående obligasjonslånene NOR01 og NOR02 til nominell verdi 2, 24 milliarder kroner.

 

Ved utgangen av 2009 var påviste olje- og gassreserver (2P) reserver 37,2 millioner foe. Dette representerer en reserveerstatningsgrad på 222%. Oselvar-feltet er hovedbidraget til reserveøkningen med 7,8 millioner foe til Noreco.

 

Fremtidsutsikter

Produksjonen i 2010 er estimert til å være mellom 13 000 og 14 000 fat oe per dag. Produksjonen fra Siri, Nini og Cecile er gjenopptatt, og erfaringen så langt støtter estimatet. To nye brønner er satt i produksjon på Nini, og i løpet av 2010 vil det bli utført ytterligere produksjonsboring på Brage og Syd Arne. I tillegg er det nylig utbygde feltet Nini Øst i ferd med å settes i drift, og er forventet å starte opp om en uke eller to.

 

Selskapet planlegger å delta i seks lete- og avgrensningsbrønner inneværende år, hvorav en Frusalen som viste seg å være tørr, allerede er ferdigstilt. Det er høy aktivitet på feltutvikling med Oselvar-utviklingen godt i gang. Valg av konsept er neste milepæl for både Huntington og Nemo prosjektene.

 

Fjerde kvartal rapport og presentasjon

Rapport og presentasjon for fjerde kvartal er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.oslobors.no og www.noreco.com. Noreco presenterer resultatene for fjerde kvartal 2009 i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Scott Kerr og vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges via webcast på Noreco`s webcast i både live og arkivert versjon.

 

Kontakter:

Scott Kerr, administrerende direktør +47 992 83 890

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt, +47 992 83 856

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12