Noreco refinansierer obligasjonslån

Stavanger, 11. mars, 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco har mottatt forhåndsaksept fra majoriteten av obligasjonseierne for en foreslått refinansiering av eksisterende 2.240 millioner kroners obligasjonslån (OSE:NOR01, NOR02). Forslaget innebærer en ny nedbetalingsprofil samt en forlengelse på deler av obligasjonslånet, noe som vil styrke Norecos finansielle posisjon.
 
-Noreco er meget fornøyd med å få aksept fra majoriteten av obligasjonseierne på dette refinansieringsforslaget, som vil skape en sterkere og mer stabil finansiell plattform for Noreco, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
Forlenget løpetid
Norecos forslag er å  nedbetale 1.000 millioner kroner innen nåværende forfallsdato i juli 2010 gjennom to avdrag på 500 millioner kroner (i desember 2009 og i juli 2010). Nedbetalingene vil bli gjennomført til 103 prosent av pålydende verdi. 50 prosent av gjenstående obligasjonslån i juli 2010 vil bli nedbetalt i juli 2011 og resterende i april 2012 til 107 prosent av pålydende. Ytterligere detaljer rundt forslaget finnes i den vedlagte innkallelsen til obligasjonseiermøtet.
 
Det er innkalt til obligasjonseiermøte den 20 mars, 2009 for å stemme over de foreslåtte endringer i Norecos lånebetingelser. Noreco har allerede mottatt forhåndsaksept fra over 50% av obligasjonseierne.
 
-Vi mener dette forslaget er attraktivt for alle involverte og det vil skaffe Noreco den finansielle stabiliteten selskapet trenger for å utvikles videre til et ledende uavhengig olje og gass selskap i Nordsjøen, kommenterer Kerr.
 
Pareto Securities AS er finansiell rådgiver i forbindelse med transaksjonen.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt(+47 992 83 856)