Noreco`s refinansiering av obligasjonslån godkjent

 
Stavanger,20. mars, 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco har mottatt godkjennelse obligasjonseierne for en refinansiering av eksisterende 2.240 millioner kroners obligasjonslån (OSE:NOR01, NOR02). Refinansieringen innebærer en ny nedbetalingsprofil samt en forlengelse på deler av obligasjonslånet, noe som styrker Noreco`s finansielle posisjon.
 
 
- Noreco er meget fornøyd med å få obligasjonseiernes godkjennelse for denne refinansieringen som vil skaffe Noreco den finansielle stabiliteten selskapet trenger for å utvikles videre til et ledende uavhengig olje og gass selskap i Nordsjøen, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
Forlenget løpetid
Vedtaket i obligasjonseiermøtet avholdt i dag betyr at låneavtalen vil ble endret til å reflektere en nedbetalingsprofil hvor 1.000 millioner kroner blir nedbetalt innen nåværende forfallsdato i juli 2010 gjennom to avdrag på 500 millioner kroner (i desember 2009 og i juli 2010). Nedbetalingene vil bli gjennomført til 103 prosent av pålydende verdi. 50 prosent av gjenstående obligasjonslån i juli 2010 vil bli nedbetalt i juli 2011 og resterende i april 2012 til 107 prosent av pålydende.
 
Pareto Securities AS har vært finansiell rådgiver i forbindelse med transaksjonen.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt(+47 992 83 856)