Noreco selger Brynhild-feltet

Stavanger, 18. november 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) har inngått avtale om å selge sin 20 prosents andel i lisens PL148 i Nordsjøen til Lundin Petroleum. Lisensen inneholder oljefunnet Brynhild (tidligere kalt Nemo), hvor Plan for Utbygging og Drift (PUD) nylig har blitt godkjent av norske myndigheter. Noreco vil motta en betaling på 2,4 millioner dollar ved gjennomføring av transaksjonen, i tillegg til tilbakebetaling av visse kostnader påløpt i lisensen i 2011.

Transaksjonen forventes ikke å ha vesentlig innvirkning på Norecos finansielle resultater eller lånebetingelser. Transaksjonen krever godkjenning av norske myndigheter.

Kontakt:
Einar Gjelsvik, CEO (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner