Noreco selger oljefunnet Flyndre

Stavanger, 22. august 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) har inngått en avtale om å selge sin eierandel i oljefunnet Flyndre Paleocene til Maersk Oil for 19 millioner kroner.

 

Flyndre Paleocene er et funn som ligger på grensen mellom Norge og Storbritannia med Maersk Oil som operatør, og den norske delen ligger i lisens PL018C der Noreco har en eierandel på 13,338 prosent.

 

Norecos anslåtte del av påviste og sannsynlige reserver i dette funnet er 0,4 millioner fat oljeekvivalenter. Lisensen inneholder også et funn i kritt-formasjonen, som vil bli skilt ut av lisensen og beholdt av Noreco.

 

Salget av Flyndre forventes å gi en positiv resultateffekt på omkring 10 millioner kroner. Transaksjonen og utskillelsen av kritt-formasjonen som en separat produksjonslisens krever godkjenning av norske myndigheter.

 

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Strategy & Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner