Noreco selger Oselvar og Enoch

Stavanger, 29. september 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) har inngått avtale om å selge sine eierandeler i de norske oljefeltene Oselvar og Enoch til Marubeni Corporation (Marubeni). 


- Norecos hovedoppgave er å finne olje og gass, og gjennom de siste årene har vårt utforskingsprogram gitt meget gode resultater i form av høy funnrate. Det endelige tegnet på suksess er imidlertid at vi evner å omskape våre funn til økonomiske resultater, som vi oppnår med denne transaksjonen. For Noreco vil dette salget også frigjøre finansielle og menneskelige ressurser, og dermed styrke vår evne til videre verdiskaping, sier Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco.

Salgssummen er 43 millioner dollar etter skatt, med effektiv dato 01.01.2010. I tillegg vil det finne sted et pro et contra oppgjør for 2010 når transaksjonen gjennomføres. Dette er estimert til å utgjøre omkring 200 millioner kroner netto til Noreco, og skyldes i all hovedsak påløpte investeringer i Oselvar-utbyggingen. Noreco vil også motta en andel av overskuddet fra Ipswich-funnet dersom en Plan for utbygging og drift (PUD) foreligger innen fem år etter avtalens inngåelse. Transaksjonen krever godkjenning av norske myndigheter.

Oselvar-feltet er et olje- og gassfelt under utbygging, som ligger i lisens PL274 og PL274CS i den sørlige del av Nordsjøen. Feltet ble første gang påvist på 90-tallet men ble senere tilbakelevert. Arealet ble igjen utlyst i 2002 som lisens PL274, og Noreco kjøpte seg inn med 15 prosent i 2007, i forkant av boringen av en vellykket avgrensningsbrønn som ga det nødvendige beslutningsgrunnlaget for en utbygging av feltet. PUD ble godkjent av norske myndigheter i 2009, utbyggingen er nå godt i gang og produksjonsstart er planlagt i fjerde kvartal 2011. Lisens PL274 inneholder også et funn kalt Ipswich.

Enoch er et oljefelt som ligger i den midtre del av Nordsjøen, på grensen mellom Norge og Storbritannia. Noreco eier 4,36 prosent av feltet gjennom sin 21,8 prosent andel i lisens PL048D. Feltet kom inn i Norecos portefølje gjennom oppkjøpet av Altinex i 2007.

Marubeni er et av de største japanske handelshusene med forretningsvirksomhet innenfor en lang rekke ulike sektorer, herunder energi, matvarer, metall- og mineralressurser, produksjonsanlegg og maskineri, kjemikalier, treforedling, transportmaskineri, livsstil, informasjonsteknologi, kraft- og infrastrukturprosjekter, finans, logistikk & IT, og eiendomsutvikling. Selskapets virksomhet er verdensomspennende, med 118 kontorer i 71 land. Energi er et av selskapets fokusområder og Marubeni har fra før eierandeler i olje- og gassfelt i Storbritannia, USA, Qatar, India og Sakhalin.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Rune Martinsen, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 853)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner