Noreco selger Syd Arne

Stavanger, 11. august 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har inngått en avtale om å selge sin eierandel i det danske oljefeltet Syd Arne til Hess Denmark ApS for en godtgjørelse på 200 millioner dollar. Noreco forventer en regnskapsmessig gevinst fra salget på omlag 50 millioner dollar etter skatt.
 

"Det er en viktig del av Norecos strategi å fornye og styrke produksjonen. Vi er nå midt inne i et omfattende investeringsprogram som vil tilføre selskapet 8-9.000 fat per dag med ny produksjon i løpet av neste år. Porteføljeendringer er en naturlig del av dette programmet. Over de siste månedene har Noreco inngått avtaler om salg av eiendeler for over 1,5 milliarder kroner totalt, og med dette også redusert framtidige investeringsforpliktelser med betydelige beløp. Resultatet er en sterkere økonomisk stilling og en betydelig redusert finansiell og operasjonell risiko for selskapet," sier Einar Gjelsvik, administrerende direktør i Noreco.

Verdsettelsesdato for avtalen er 1. januar 2011, og transaksjonen krever godkjenning fra danske myndigheter.

Syd Arne er et oljefelt som ligger i den danske delen av Nordsjøen, og er operert av Hess Denmark ApS. Produksjonen på feltet startet opp i 1999. Feltet bygges nå ut videre med den såkalte Syd Arne Fase III-utbyggingen, som består av to nye brønnhodeplattformer og 11 nye brønner. Noreco eier 6,56 prosent av feltet. Ved begynnelsen av 2011 representerte Syd Arne 8,8 millioner fat oljeekvivalenter med påviste og sannsynlige olje- og gassreserver for Noreco. Gjennom første halvdel av 2011 har Norecos andel av produksjonen fra Syd Arne i gjennomsnitt ligget på 1.580 fat oljeekvivalenter per dag.

RBC Capital Markets har vært rådgiver for Noreco i forbindelse med denne transaksjonen.

Kontaktpersoner:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner