Noreco tildelt 5 lisenser i TFO 2013

Stavanger, 21. januar 2014: Noreco har blitt tildelt fem nye lisenser i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2013 i Norge (se vedlagte kart). I to av disse er Noreco tilbudt operatøransvar.

– Vi er tilfreds med dette resultatet. Vi anser tildelingene som en bekreftelse på at vi har levert søknader av høy kvalitet, og er førnøyde med at myndigheten på dette vis viser oss tillit som operatør. Tildelingene er i tråd med vår strategi om å fokusere mest i modne områder med lavere geologisk risiko langs produserende geologiske trender, sier administrerende direktør Svein Arild Killingland.

De to operatørskapene er på midtnorsk sokkel. PL761 (40 % eierandel) er rett nordøst for Norecos egenopererte PL484 hvor det skal bores en brønn på Verdande prospektet nå i første kvartal, og letemodellen i den nye lisensen er delvis den samme som på Verdande. PL762 (20 % eierandel) er på Nordlandsryggen og hovedmålet er en Perm karbonatstruktur.

Den ikke-opererte lisensen PL755 (20 % eierandel) er rett vest Norecos lisens PL591 Zumba på Haltenbanken og målet er øvre og midt jura letemodeller. PL748 (20 % eierandel) er rett vest for Knarr utbyggingen og hovedmålene er nedre jura letemodeller, hvor en er den samme letemodellen det skal produseres fra på Knarr. PL744S (20 % eierandel) er rett nordvest av Veslefrikk-feltet og har midt-nedre jura som mål. Dette er den letemodellen det produseres fra i Veslefrikk og andre nærliggende felt.

Det er Noreco Norway AS som er søker og som formelt vil være rettighetshaver i lisensene nevnt over. Noreco Norway AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Norwegian Energy Company ASA.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com