Noreco tildelt åtte lisenser i TFO 2011

Stavanger, 17. januar 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) har blitt tildelt åtte nye lisenser i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2011 i Norge.

"Vi er meget godt fornøyd med disse tildelingene, som demonstrerer den sterke kompetansen i Norecos team," sier Lars Fosvold, direktør for utforsking i Noreco. "Noreco er et av de mest aktive selskapene innen olje- og gassutforsking i Norge, og disse tildelingene representerer et betydelig tilskudd av nye letemuligheter til vår portefølje".

Noreco er tildelt følgende lisenser:
·         PL414B (20 prosent andel) på blokkene 25/2, 25/3, 25/5 og 25/6 er en utvidelse av lisens PL414.
·         PL616 (20 prosent andel) på blokkene 2/7, 2/10 og 2/11 er rett vest for Valhall og Embla feltene i Central graben.
·         PL620 (25 prosent andel) på blokk 9/6 ligger rett sørøst for Yme feltet i Egersund bassenget.
·         PL621 (25 prosent andel) på blokk 9/2 ligger mellom Gamma og Beta strukturene i Yme feltet i Egersund bassenget.
·         PL624 (15 prosent andel) på blokken 16/6, 17/4 og 17/7 er rett sydøst for Avaldsnes funnet og ligger i overgangen mellom Utsira høyden og Ling graben.
·         PL634 (30 prosent andel) på blokkene 35/4, 35/5, 35/7 og 35/8 er mellom Sogn Graben og Viking Graben rett nord for Vega feltet.
·         PL639 (15 prosent andel) på blokkene 6201/7, 6201/8, 6201/10 og 6201/11 ligger i Møre bassenget rett nord for Manetryggen hvor Noreco er partner i lisens PL519.
·         PL646 (20 prosent andel) på blokkene 6507/8 og 6507/9 ligger på Nordlandsryggen sørøst for Skarv feltet.

Kontakter:
Einar Gjelsvik, administrerende direktør (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, direktør for investorkontakt (+47 918 89 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner