Noreco tildelt fire lisenser i TFO 2009

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

 Stavanger, 19. januar 2010: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Noreco, har blitt tildelt fire nye lisenser, deriblant to operatøransvar i TFO for 2010 i Norge.

 

-          Vi er svært glade over å ha lyktes med TFO-søknadene våre for 2009. Disse tildelingene er en anerkjennelse av vår satsning på leteboring i modne områder og styrker vår stilling med tanke på ytterligere vekst i etablerte letemodeller, sier admin. dir. Scott Kerr.

 

Tildelingene som ble kunngjort i dag, omfatter to lisenser i Nordsjøen, en lisenser i Norskehavet og en lisens i Barentshavet (se kart i vedlagte fil). Dette øker Noreco`s   betydelige. De tildelte lisensene er i nærheten av Norecos eksisterende område:

 

·        PL540 i blokk 3/6 er geologisk sett i Siri-området med sine paleocene reservoarer, der Noreco har betydelig produksjon på dansk side.

·        PL545 i blokk 17/2, 3, 5, 6 ligger ved siden av Norecos PL411, og hovedmålene er i samme letemodell, nemlig reservoarer av midtjura alder, forkastede strukturfeller, og øvre jura eller dypere kildebergarter.

·        PL562 i blokk 6609/5, 6, 8 ligger øst for Norecos PL526, og hovedmålene er i midtre til øvre triasreservoarer, men andre formasjoner blir også vurdert.

·        PL563 i blokk 7119/6 og 7120/4 er tilleggsareal til Norecos PL490, der hovedmålet ligger i nedre krittreservoarer.

 

 

Info til redaktører:

Det er to systemer for tildeling av lisenser på Den norske kontinentalsokkelen:

  • Det årlige systemet med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) på de modne delene av Den norske kontinentalsokkelen.
  • Ordinære konsesjonsrunder, som vanligvis arrangeres annethvert år. Disse rundene fokuserer på grenseområder på sokkelen der potensialet for olje er mindre utforsket, og der det er bygd færre infrastrukturer.

Noreco har deltatt aktivt i disse rundene siden selskapet ble startet og har sendt vellykkede søknader i hver runde: TFO 2005 3 lisenser tildelt, 19. konsesjonsrunde 1 lisens tildelt, TFO 2006 11 lisenser tildelt, TFO 2007 9 lisenser tildelt, 20. konsesjonsrunde 5 lisenser tildelt.  Noreco har nominert blokker for den kommende 21. konsesjonsrunden, som ventes å bli kunngjort før sommeren 2010.

 


Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direktør. (+47 992 83 890)

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 856)

 

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Abonner

Dokumenter og linker