Noreco tildelt ny lisens i Danmark

Stavanger, 1. februar 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at partnerne i lisens 2/05 i Danmark har blitt tildelt en ny lisens 1/11, som ligger rett vest for det opprinnelige lisensområdet. Noreco er operatør og har 47 prosent eierandel i begge lisensene.

 

Lisensperioden er seks år, og kommer med en forpliktelse om å bore en utforskingsbrønn innen to år. Partnerne har allerede valgt ut lokasjon for den første brønnen og har til hensikt å bore denne i 2011. Brønnen vil få navnet Luna.

 

De andre partnerne i lisensen er Elko Energy med 33 prosent og Nordsøfonden med 20 prosent.

 

Kontakt:
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner