Noreco tildelt ny lisens i Storbritannia

Stavanger, 5. januar 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) har blitt tildelt en ny lisens på britisk sokkel. Tildelingen er en del av 26. lisensrunde i Storbritannia, hvor Noreco tidligere har blitt tildelt to andre lisenser.

Den nye lisensen ligger i blokkene 12/26b og 12/27, med Suncor som operatør. Noreco er tilbudt en andel på 22,5 prosent i lisensen.

Den tildelte lisensen kommer i tillegg til Norecos eksisterende portefølje på britisk sektor, som nå består av Huntington-feltet under utbygging samt seks letelisenser.

Kontakt:Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner