Noreco tildelt seks lisenser i UK

Stavanger, 26. oktober 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har blitt tilbudt seks lisenser, inkludert fire operatørskap, i den 27. lisensrunden på britisk sokkel. Mesteparten av de nye lisensene ligger i nærheten av eksisterende Noreco-areal, og bidrar til å styrke selskapets posisjon i Nordsjøen.

Noreco ble tilbudt fire lisenser i den sentrale del av Nordsjøen, inkludert areal i nærheten av Huntington-feltet, og to lisenser i den nordlige del av Nordsjøen. Det er ingen boreforpliktelser knyttet til lisensene, som har blitt tilbudt til Norecos datterselskap i UK, Norwegian Energy Company (UK) Limited. Lisensene er som følger:

  • Blokk 22/9b (splitt), ligger rett i nærheten av Huntington-feltet.
  • Witch Ground Graben-blokkene 14/11, 14/12 og 14/16, operert av Noreco, som gir en utvidelse av selskapets posisjon i området ved selskapets eksisterende lisenser P1650 og P1768.
  • Blokkene 21/8c, 21/9b (splitt), 21/10c, 21/14a og 21/15b, operert av Noreco, beliggende vest for Huntington-feltet.
  • Magnus Basin-blokkene 210/7, 210/12 og 210/13, operert av Noreco.
  • Blokkene 220/21 og 220/22, operert av Noreco, beliggende langs grensen til Norge og inntil lisens PL639 på norsk side hvor Noreco er partner.
  • South Viking Graben-blokken 16/18b (splitt), som gir en utvidelse av Norecos posisjon ved selskapets eksisterende lisens P1776.

De tilbudte lisensene er vist i vedlagte kart.

Kontaktpersoner:
Einar Gjelsvik, CEO ( 47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker