Noreco tildelt to lisenser i TFO 2012

Stavanger, 15. januar 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) har blitt tildelt to nye lisenser i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2012 i Norge.

Noreco er tildelt følgende lisenser:

  • PL701 (40 prosent andel) på blokkene 6406/9, 6406/11, 6406/12, lokalisert sørvest for Njord-feltet på Haltenbanken. Noreco ble tildelt operatørskap for denne lisensen.
  • PL591B (40 prosent andel) på blokk 6507/8. Lisensen er en utvidelse av lisens PL591.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner