Noreco vurderer å utstede nytt obligasjonslån

Stavanger, 15. november 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) vurderer å utstede et nytt senior usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i desember 2013.

Nettoprovenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til å sikre refinansiering av det eksisterende obligasjonslånet ALXO02 og generelle selskapsformål.

Pareto Securities, DnB NOR Markets, First Securities og SEB Merchant Banking er valgt som tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Nagell, Chief Financial Officer (+47 99 49 72 71)
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

Kontaktpersoner for tilretteleggerne:
Pareto Securities: Inge Edvardsen (+47 22 87 87 71)
DnB NOR Markets: Nils-Jørgen Fimland (+47 22 01 77 46)
First Securities: Wilhelm Koren (+47 23 11 62 66)
SEB Merchant Banking: Thorodd Bakken (+47 22 82 72 58)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner