Norecos kapitalmarkedsdag 2010: Klar for videre vekst

Stavanger, 28. januar 2010: Noreco (OSE: NOR) går inn i 2010 med et solid grunnlag for fortsatt vekst i produksjon og reserver. Selskapet har en spennende portefølje av letemuligheter som vil bli testet over de kommende årene, og deltar i flere utbyggingsprosjekter som vil bidra til betydelig vekst i olje- og gassproduksjonen. En styrket kapitalstruktur og en voksende portefølje av produserende felt danner et sunt finansielt grunnlag for å realisere vekstmulighetene.

 

"Norecos forretningsmodell har virkelig blitt satt på prøve i 2009. Jeg er stolt av å kunne si at vi har bestått prøven. Vi har fortsatt å levere gode leteresultater, vi har lyktes med å refinansiere og styrke vår kapitalbase, og vår oljeprissikring og omfattende forsikringsordninger viste seg å være nyttige. Det kanskje aller viktigste er likevel at vi har klart å utvide vår stab av kompetente medarbeidere," sier CEO Scott Kerr i Noreco.

 

Han gir uttrykk for optimisme når det gjelder de langsiktige utsiktene for oljemarkedet.

 

"Verdens oljereserver er fallende, og det er et kontinuerlig behov for å finne og utvikle nye oljefelt for å dekke en etterspørsel som vi tror vil fortsette å vokse i takt med verdensøkonomien," sier Kerr.

 

Norecos kapitalmarkedsdag omfatter følgende hovedpunkter:

 

·          Olje- og gassproduksjonen for 2010 er estimert til 13-14 000 fat oljeekvivalenter per dag. Dette anslaget gjenspeiler normal regularitet og er justert for det faktum at produksjonen fra feltene i Siri-området ikke kom i gang igjen før slutten av januar.

 

·          Noreco planlegger å delta i seks lete- og avgrensingsbrønner på norsk sokkel i 2010. Det samlede letebudsjettet beløper seg til om lag 1,1 milliarder kroner før skatt. 

 

·          Selskapets investeringsprogram for 2010 er på om lag 700 millioner kroner, jevnt fordelt mellom nye feltutbygginger og eksisterende felt.

 

·          Påviste olje- og gassreserver (2P) ved utgangen av 2009 er estimert til 37 millioner fat oljeekvivalenter (foe), opp fra 32,6 millioner foe et år tidligere, tilsvarende en reserveerstatningsgrad på rundt 200 prosent. Oselvar-feltet er hovedbidraget til reseerveøkningen i 2009.

 

·          Noreco gir en omfattende oversikt over selskapets leteportefølje, inkludert detaljer om prospektive ressurser per lisens som nå utgjør totalt 558 millioner foe, tilsvarende en økning på 24 prosent fra selskapets forrige estimat.

 

 

Kapitalmarkedsdag

 

Norecos presentasjonsmateriell er vedlagt og kan lastes ned fra www.noreco.com. Presentasjonene starter klokken 10.30 ved Arkeologisk Museum i Peder Klows gt 30A, Stavanger. Selskapet vil være representert ved konsernsjef Scott Kerr, driftsdirektør Rune Martinsen, finansdirektør Jan Nagell og direktør for strategi og investorkontakt Einar Gjelsvik. Det er også mulig å følge presentasjonene direkte eller i opptak via webcast på www.noreco.com.

 

 

Investorkontakter:

Navn: Einar Gjelsvik

Telefon: +47 992 83 856

Email: einar.gjelsvik@noreco.com

 

Navn: Kjetil Bakken

Telefon: +47 918 89 889

Email: kjetil.bakken@noreco.com

 

Pressekontakt:

Navn: Jan Petter Stiff

Telefon: +47 995 13 891

Email: stiff@crux.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12