Nytt styre i Noreco

Stavanger, 19. august 2011: Det har i dag blitt avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (Noreco). Nominasjonskomiteens innstilling til valg av nytt styre ble enstemmig vedtatt. Norecos styre består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

 

Ståle Kyllingstad, styreleder
Hilde Drønen (gjenvalgt)
Shona Grant
Mona Iren Kolnes
Eimund Nygaard
Arnstein Wigestrand (gjenvalgt)


Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt.

 

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Strategy & Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker