Obligasjonseiermøter avholdt - restruktureringsforslag godkjent

Stavanger, 2. mars 2015: Det vises til tidligere meldinger vedrørende forslaget til restrukturering av Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet»)

Det har i dag blitt avholdt obligasjonseiermøter i NOR06, NOR10, NOR11 og NOR12 for å ta stilling til forslaget til restrukturering, slik det ble redegjort for i møteinnkallinger datert 16. februar 2015. Selskapet er tilfreds med å kunne opplyse at obligasjonseiermøtene i samtlige fire lån med kvalifisert flertall har besluttet å godkjenne Selskapets forslag.

– Noreco har vært avhengig av å få til en løsning, og styret er svært tilfreds med at det har vist seg mulig å oppnå nødvendig tilslutning til forslaget fra obligasjonseierne. Nå håper vi at også aksjonærene vil stå sammen bak løsningen, sier Silje Augustson som er styreleder i Noreco.

Som det fremgår av tidligere meldinger, forutsetter restruktureringsforslaget at også et kvalifisert flertall av aksjonærene stemmer ja. Aksjonærene er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i morgen, 3. mars 2015 klokken 12.00.

Kontakt:
Silje Augustson, styreleder. Tlf.: +47 992 83 900
Tommy Sundt, administrerende direktør. Tlf.: +47 992 83 900
Odd Arne Slettebø, finansdirektør. Tlf.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 47 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner