Obligasjonstransjer

Stavanger, 4. April 2011: Det henvises til børsmeldingen datert 1. april 2011, som kunngjorde at Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE: NOR) har plassert en ny 5 års senior sikret obligasjon på NOK 600 millioner. Fordelingen mellom de to transjene i obligasjonen er nå fastsatt. Lånebeløpet i fast rente-transjen vil være NOK 275 millioner og lånebløpet i flytende rente-transjen vil være NOK 325 millioner.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Rebekka Glasser Herlofsen, CFO (+47 916 60 269) Kjetil Bakken, VP Strategy and Investor Relations (+47 91 889 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner