Økning av aksjekapitalen

Stavanger, 21. november 2012

Det vises til børsmelding datert 14. november 2012 vedrørende gjennomføring av det etterfølgende tilbudet i Norwegian Energy Company ASA ("Selskapet"), der det utstedes 1 038 010 nye aksjer.

Aksjekapitalforhøyelsen tilknyttet det etterfølgende tilbudet er nå blitt registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye registrerte aksjekapital er NOK 1 096 876 444,10 fordelt på 353 831 111 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 3,10.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner