Olje- og gassproduksjon i februar

Stavanger, 4. mars 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Norecos produksjon i februar var  14 600 fat oljeekvivalenter per dag, en økning på 52 prosent fra samme måned i fjor.
 
Noreco har i løpet av de siste månedene etablert et nivå for selskapets oljeproduksjon på rundt 15 000 fat oljeekvivalenter per dag, og er med dette den nest største oljeprodusenten på Oslo Børs.
 
Produksjonen i februar var i tråd med Noreco's guiding for 2009. I februar ble produksjonen på Nini feltet redusert i en uke i februar i forbindelse med at riggen Maersk Resolute startet boring på feltet. Brage-feltet produserte på reduserte nivåer i to dager, og feltene i Siri området hadde en dags planlagt nedstengning. Alle feltene er nå tilbake i full produksjon.
 
Oppnådd pris for måneden var 56 dollar per fat oljeekvivalent. Referanseprisen for Nordsjøolje (Brent) var 43  dollar per fat. Den oppnådde prisen reflekterer Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 
 

Abonner