Olje- og gassproduksjon i første kvartal

Stavanger, 7. april 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Norecos produksjon i første kvartaø var 13 625 fat oljeekvivalenter per dag, en økning på 37 prosent fra samme kvartal i fjor.
 
Produksjonen i mars var 12 675 fat oljeekvivalenter per dag. I mars var produksjonen på Siri-feltet redusert fra 13. mars og ut måndeden pga nedstengning av en av en betydelig produserende brønn. Brønnen er nå tilbake i produksjon.  Enoch hadde en planlagt nedestengning på en uke i mars. Alle feltene er nå tilbake i full produksjon.
 
Produksjonen i første kvartal er i tråd med Noreco's produksjonsguiding for 2009.
 
Det pågår boring av vanninjeksjonsbrønner på Brage og Nini for å øke utvinningsgraden fra feltene. Utbyggingen av Nini Øst feltet går som planlagt, og vil øke Norecos produksjon når feltet starter produksjon i 4. kvartal 2009.
 
Oppnådd pris for 1. kvartal og mars var hhv 53 dollar og 55 dollar per fat oljeekvivalent. Referanseprisen for Nordsjøolje (Brent) i mars var 44  dollar per fat. Den oppnådde prisen reflekterer Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner