Oljefeltet Huntington går mot FPSO-utbygging

Stavanger, 30. april 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Lisenspartnerne i oljefeltet Huntington på britisk side av Nordsjøen har signert en intensjonsavtale med Sevan Marine om å benytte den flytende produksjonsenheten (FPSO) Sevan Voyageur. 


- Huntington representerer en stor verdiskapingsmulighet for Noreco, og vi er ivrige etter å komme i gang med utbyggingen av feltet. FPSO-konseptet gjør det mulig å fremskynde tidspunktet for produksjonsstart, det gir god fleksibilitet til å optimere produksjonen, samtidig som det forenkler tilgangen til de dypere ressursene i feltet. Med Huntington-feltet i gang vil vi oppnå en høyere og mer robust produksjon, sier Norecos administrerende direktør Scott Kerr.

Første fase i Huntington-utbyggingen vil omfatte Forties-reservoaret som ble påvist og avgrenset i 2007. Norecos estimat for utvinnbare reserver som kan produseres under den initielle leieperioden for FPSOen er 41 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 90% er olje.

Planen er å produsere Huntington-feltet fra FPSO Sevan Voyageur med 3-4 produksjonsbrønner og 1-2 vanninjektorer. Produksjonsanlegget vil ha en produksjonskapasitet på 30.000 fat olje per dag. Den produserte oljen blir lagret i FPSOens integrerte tanker før den fraktes til markedet med bøyelastere. Produsert gass vil bli eksportert gjennom rørledning. Ettersom Sevan-enheten kan bli raskt tilgjengelig, planlegges det for produksjonsstart i fjerde kvartal 2011.

I tillegg til Forties-reservoaret er det også gjort et betydelig funn i den dypere Fulmar-formasjonen. Det er nødvendig med ytterligere utforskingsarbeid før dette funnet kan settes i produksjon. Imidlertid vil tilgjengeligheten til en FPSO på feltet skape en mulighet for å bygge ut Fulmar-funnet på en rask og kostnadseffektiv måte.

Huntington-feltet ligger i lisens P1114 på britisk side av Nordsjøen. E.ON Ruhrgas UK E&P er operatør og eier 25% av lisensen. Noreco eier 20%. De andre partnerne er Premier (40%) og Carrizo Oil & Gas (15%).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner