Oljefunn i Gohta brønnen i Barentshavet skal testes

Stavanger, 10. September 2103: Noreco Norge AS, det 100% eide datterselskapet av Norwegian Energy Company ASA (Noreco), partner på lisens PL492, har blitt informert av operatøren Lundin Norway AS om framdriften på utforskingsbrønn 7120/1-3. Boringen foregår på Gohta-prospektet, som er lokalisert 35 km nordvest for Snøhvit-feltet i Barentshavet utenfor kysten i Nord-Norge.

Hovedmål for brønnen er å bevise olje i to separate formasjoner: Trias sandsteiner og Perm karbonater.

I Perm-målet er det påtruffet en 75m oljesøyle under en 25 meters gass/kondensat søyle i dolomitiserte og karstifiserte karbonater. Det er utført kjerneprøver, logging og hentet ut væskeprøver av brønnen. Videre dynamisk prøvetaking er nødvendig for å avdekke strømningsegenskaper. Det planlegges testing av brønnen.

Brønnen påtraff sandsteiner i henhold til prognosen i Trias-målet, men reservoaret var fylt med vann.

Den halvt-nedsenkbare riggen Transocean Arctic boret brønnen i en vanndybde på 342 meter, til en total dybde på 2515 m TVDSS. 

Lundin Norway er operatør med en eierandel på 40 prosent. Partnere er Det Norske med 40 prosent, og Norwegian Energy Company ASA med 20 prosent. 


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 60 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner