Oppdatering av nominasjonskomiteens innstilling

Stavanger, 14. april 2011: Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling for Norwegian Energy Company (Noreco) datert 7. april 2011, samt børsmelding publisert 12. april 2011 angående endring av nominasjonskomiteens innstilling til valg av styremedlemmer. 
 
Vedlagt følger innkallingen, samt oppdaterte vedlegg D "Nominasjonskomiteens innstilling til valg av styremedlemmer" og G "Fullmakt ordinær generalforsamling." 
 
De aksjonærer som allerede har sendt inn fullmaktsskjema, og som ønsker å endre sin stemmegivning i punkt 13.5 på agendaen, bes om å sende nytt fullmaktsskjema. De aksjonærer som har sendt fullmaktsskjema men som ikke sender nytt skjema som nevnt, vil bli ansett for å fastholde sin stemmegivning i punkt 13.5.  
 
Kontakt:
Tone Klepaker Skartveit, Corporate Planning Advisor (+47 992 83 882)
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12