Oppdatering av nominasjonskomiteens innstilling

Stavanger, 24. april 2013: Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling for Norwegian Energy Company (Noreco) datert 17. april 2013.

Vedlagt følger oppdatert vedlegg C med nominasjonskomiteens innstillinger.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com