Ordinær generalforsamling

Stavanger, 14. april, 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Ordinær generalforsamling i Noreco 25 april 2008 i Stavanger.
 
Ordinær generalforsamling i Noreco avholdes 25. april 2008 kl. 1400 på Hall Toll, 2. etg., Skansegt. 2, 4006 Stavanger. Den vedlagte innkallingen har blitt sendt med post til selskapets aksjonærer.
 
Dersom De ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, ber vi Dem vennligst om å fylle ut påmeldingsskjemaet eller skjemaet for tildeling av fullmakt vedlagt denne innkallingen. Påmelding må være mottatt av Selskapet innen 23. april 2008 kl 0900 (norsk tid). Skjemaet kan sendes pr. post eller telefaks til:
 
Norwegian Energy Company ASA
v/Tone Klepaker Skartveit
Postboks 550 Sentrum
4003 Stavanger
Telefax: +47 51 53 33 33
 
Fullmakt kan om ønskelig gis styrets leder Lars Takla.
 
En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret minst to uker før generalforsamlingen skal avholdes.
 
Denne innkallingen med vedlegg, samt Selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: www.noreco.com.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)