Ordinær generalforsamling i Noreco – valg av nytt styremedlem

Stavanger, 11. april 2014: Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA ("Noreco", ticker "NOR"), datert 2. april 2014. Det vises videre til børsmelding 4. april 2014 vedrørende David Gairs fratreden fra styret. 

Som følge av fratredelsen er innstillingen under sak 8 i innkallingen til ordinær generalforsamling endret slik at det blir foreslått valg av et nytt styremedlem til erstatning for David Gair.

Selskapets nominasjonskomite foreslår at Trygve Pedersen velges som nytt styremedlem. Pedersen er CEO i Solveig Gas Norway AS, som er den nest største eieren i Gassled. Han har betydelig erfaring innen drift, forretningsutvikling og finansiell analyse fra Statoil, BP og Petoro, og var CEO i Rocksource fra 2006 til 2011 før han begynte i Solveig Gas Norway AS. Pedersen er utdannet som økonom fra Aalborg Universitet og Universitetet i Stavanger

Øvrige styrerepresentanter forblir uendret.

Kontaktpersoner:
Tom Henning Slethei, leder av nominasjonskomiteen (+47 997 00 635).
Ørjan Gjerde, finansdirektør (+47 900 35 738)


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

Abonner