Overføres til Storlånsektor**Korr:

**Viser til melding nedenfor fra 10.10.2011 kl. 11:36 hvor det går frem at lån NOR05 er overført til Storlånsektor.

Dette er ikke korrekt, lånet beholder sin opprinnelige
sektor.

NORECO ASA 10/13 FRN C(NOR05), ISIN NO0010592306,
vil fra og med 11.10.2011 overføres til Storlånsektor

Abonner