Planlagt etterfølgende emisjon

Stavanger, 28. april 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Det vises til børsmelding datert 28. april 2008 vedrørende den gjennomførte rettede plasseringen og den planlagte etterfølgende emisjonen av aksjer i Noreco.
 
Styret i Noreco har besluttet å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsøvelse mot de aksjonærene i Noreco som ikke ble tilbudt å delta i den rettede plasseringen ("de Kvalifiserte Aksjonærene"). Tegningskursen i den etterfølgende emisjonen vil være lik prisen i den rettede plasseringen; NOK 23,50 per aksje.
 
Basert på aksjeregisteret og de inviterte utvalgte aksjonærene i den rettede plasseringen, vil størrelsen på den etterfølgende emisjonen være ca. NOK 57,5 millioner med et tilbud av opp til 2,5 millioner aksjer. Noreco aksjonærer per 25. april 2008 som ikke ble tilbudt å delta i den rettede emisjonen vil bli gitt en ikke-omsettbar rett til å delta i den etterfølgende emisjonen som skal gjennomføres i mai 2008.
 
Selskapet vil også utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Oslo Børs i forbindelse med den etterfølgende emisjonen, planlagt å bli offentliggjort før starten av tegningsperioden for den etterfølgende emisjonen.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, Administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner