Presentasjon av delårsrapport for tredje kvartal

Stavanger, 27. november 2014: Som kjent vil Norwegian Energy Company ASA (Noreco) offentliggjøre delårsrapport for tredje kvartal fredag 28. november. Rapporten vil som vanlig bli publisert på www.newsweb.no  og www.noreco.com før børsåpning.

På grunn av møtekollisjoner vil det ikke bli avholdt noen presentasjon fredag. Ledelsen vil imidlertid være tilgjengelig på en telefonkonferanse mandag 1. desember klokken 10:00. Innledningsvis vil det da bli gitt en kort redegjørelse med utgangspunkt i kvartalsrapporten før det blir åpnet for spørsmål.

Fra selskapet vil adm. direktør Tommy Sundt, finansdirektør Odd Arne Slettebø og letedirektør Lars Fosvold være til stede på telefonkonferansen.

Arbeidet med å kartlegge mulige løsninger på selskapets finansielle utfordringer pågår for fullt. Dialogen med kreditorene om betalingsutsettelser og henstand fra krav i gjeldende låneavtaler er konstruktiv og god og selskapet regner med at det om kort tid vil bli innkalt til obligasjonseiermøte som skal ta stilling til disse spørsmålene. Meldingen til Oslo Børs datert 19. november 2014 inneholder ytterligere informasjon om dette.

Vennligst benytt telefonnummer 800 88 860 fra Norge eller +47 23 18 45 00 fra utlandet, og konferansekode 826932# for å delta på telefonkonferansen. Ring gjerne inn noen minutter før møtestart for å lette registreringen av deltakere.

Kontakt:
investorrelations@noreco.com

***
Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner