Produksjon desember 2011

Stavanger, 5. januar 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 2.204 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i desember 2011. Netto realisert pris var 98 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.

Produksjonen ble negativt påvirket av værforholdene i Nordsjøen, som medførte perioder med nedstengning av Siri-plattformen av sikkerhetshensyn.

Produksjon per felt (fat oe):
Nini Øst - 1.226
Nini - 465
Cecilie - 203
Lulita - 205
Enoch - 104

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner