Produksjon desember 2012

Stavanger, 8. januar 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 3.985 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i desember 2012. Netto realisert pris i desember var 103 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser. For fjerde kvartal 2012 ble produksjonen 3.055 fat oe per dag med en gjennomsnittlig netto realisert pris på 104 dollar, mens for hele året 2012 kom produksjonen på 3.642 fat oe per dag med en gjennomsnittlig realisert pris på 104 dollar.

Produksjon per felt, desember 2012 (fat oe per dag):
Nini Øst – 2.123
Oselvar – 1.031
Nini – 316
Lulita – 261
Cecilie – 254
Enoch – 0

Nini Øst, Nini og Cecilie var nedstengt i fem dager som følge av nedbemanning av vertsplattformen Siri ved dårlig vær. I tillegg var Cecilie og Nini nedstengt i ytterligere en uke på grunn av et teknisk problem på Siri.

Oselvar hadde en produksjonsstans på seks dager grunnet nedstengning av vertsplattformen Ula.

På Huntington-feltet pågår nå tilkobling av stigerør, samt ferdigstillelse og igangkjøring av produksjonsplattformen. Fire av i alt fem stigerør er nå installert. Tiden det tar å gjennomføre de gjenværende aktivitetene avhenger blant annet av værforhold.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner