Produksjon desember 2013

Stavanger, 6. januar 2014: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 5 269 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i desember 2013. Netto realisert pris i desember var 100,7 dollar per fat oe (110,3 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

For fjerde kvartal 2013 var produksjonen 4 628 fat oe per dag og gjennomsnittlig netto realisert pris var 98,6 dollar per fat oe (108,9 dollar per fat råolje). For hele året 2013 var produksjonen 4 086 fat oe per dag og gjennomsnittlig realisert pris var 102,1 dollar per fat oe (108,2 dollar per fat råolje).

Produksjon per felt i desember 2013 (november 2013 i parentes):

Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 4 285 (3 813)
Nini East – 0 (0)
Cecilie – 0 (0)
Nini – 0 (0)
Oselvar – 735 (756)
Lulita – 248 (121)
Enoch – 0 (0)

Total – 5 269 (4 689)

Huntington-feltet var tilbake på platåproduksjonsnivå med mer enn 32 000 foed (6 400 foed netto til Noreco) i midten av desember. Produksjonen ble imidlertid avbrutt i flere dager gjennom juleuken da lagertankene om bord i produksjonsenheten var fulle, og ekstremvær forhindret lossing. Produksjonen ble gjenopptatt før utgangen av året. Feltet har den siste uken i gjennomsnitt produsert mer enn 30 000 foed (6 000 foed netto til Noreco).

Produksjon fra Oselvar og Lulita var forholdsvis stabil gjennom desember. Som tidligere informert er det ventet at normalisert produksjon på Oselvar i tiden framover vil være om lag 600-700 fat oe per dag. Lulita-feltet var stengt i 15 dager i november på grunn av vedlikehold på Harald-feltet like ved.

I følge DONG Energy som er operatør for feltene i Siri-området, kan produksjon fra Nini, Nini Øst og Cecilie gjenopptas i første kvartal 2014, men som forklart i børs- og pressemelding datert 23. desember 2013, er det vanskelig å forutsi produksjonsnivået på feltene, spesielt i de værharde vintermånedene.

Enoch-feltet som ble stengt for vedlikehold for snart to år siden, vil sannsynligvis fortsatt være stengt til godt inn i andre kvartal i år. Produksjonen fra feltet før nedstenging var 65 fat oe per dag netto til Noreco.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner