Produksjon I april

Stavanger, 12 mai 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR),
Noreco`s produksjon I april var 12 975 fat oljeekvivalenter per dag, en økning på 17 prosent sammenlignet med april  I 2009.
 
Produksjonen i første kvartal er i tråd med Noreco's produksjonsguiding  på 14 000 fat oljeekvivalenter per dag for 2009.
 
Produksjonen på Siri-feltet var redusert i april på grunn av innstenging av en viktig produksjonsbrønn i begynnelsen av måneden, samt tre dager med uforutsett nedstengning. Brønnen var tilbake i full produksjon fra 6 april. På Brage-feltet startet gassinjeksjonen til Sognefjordreservoraret i april. Dette reduserte gasseksporten fra Bragefeltet i april, men vil bidra til økt produksjon av olje senere i år. På Brage og Nini bores det for å øke produksjonen fra feltene. Nini Øst-funnet går fremover som planlagt, og vil bidra til Noreco`s produksjon med i overkant av 3000 fat per dag når feltet starter produksjon i siste kvartal i år.
 
Oppnådd pris for april var 55 dollar per fat oljeekvivalent (boe) hvilket inkluderer en gevinst fra prissikring på 6,3 dollar per boe. Den oppnådde prisen reflekterer Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856
 

Abonner